Strona archiwalna - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

 

 

Podstawa prawna działania

 

  1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, zwana dalej "Komendą Powiatową", jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z art. 8 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 12, poz. 68 z późniejszymi zmianami) i na podstawie art. 13a ust.1 wyżej cytowanej ustawy stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, zwanego dalej "Komendantem Powiatowym".
     
  2. Komenda Powiatowa jest jednostką budżetową działającą w oparciu o zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego regulamin organizacyjny ustalony przez Komendanta Powiatowego zgodnie z art. 13a ust.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 12, poz. 68 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 143, poz. 1037).