Strona archiwalna - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu


STRUKTURA ORGANIZACYJNA

W skład Komendy Powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1)  Wydział Operacyjno – Szkoleniowy - symbol PR;
2)  Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza - symbol PZ;
3)  Sekcja Organizacyjno  - Kadrowa - symbol POK;
4)  Sekcja Finansów - symbol PF;
5)  Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna - symbol PT;
6)  Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza - symbol PJRG.


1.Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:
   1) Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza;
   2) Sekcja Organizacyjno  - Kadrowa;
   3) Sekcja Finansów;
   4) Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna;

2. Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje:
   1) Wydział Operacyjno – Szkoleniowy;
   2) Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą.
Grafika przedstawia schemat organizacyjny jednostki straży pożarnej w Zawierciu