Strona archiwalna - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

 

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

 

JRG - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza
KP PSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
KSRG - Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy
OSP - Ochotnicza Straż Pożarna
SKKP PSP - Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
PSP - Państwowa Straż Pozarna
SKKW PSP - Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej