Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

 

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

 

JRG - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza
KP PSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
KSRG - Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy
OSP - Ochotnicza Straż Pożarna
SKKP PSP - Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
PSP - Państwowa Straż Pozarna
SKKW PSP - Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1678
Treść wprowadził(a): Łągiewka Artur, 2016-04-10 12:51:34
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-04-10 12:50:53