Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

Ogłoszenie o zakończeniu VI ETAPU naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty - docelowo starszy ratownik.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu informuje o zakończeniu VI etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

Tekst ogłoszenia:

Wyniki VI etapu

 

Ogłoszenie o zakończeniu V ETAPU naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty - docelowo starszy ratownik.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu informuje o zakończeniu V etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

Tekst ogłoszenia:

Wyniki V etapu

 

Ogłoszenie o zakończeniu III i IV ETAPU naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty - docelowo starszy ratownik.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu informuje o zakończeniu III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

Tekst ogłoszenia:

Wyniki III i IV etapu

 

Ogłoszenie o zakończeniu II ETAPU naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty - docelowo starszy ratownik.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu informuje o zakończeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

Tekst ogłoszenia:

Wyniki II etapu

 

Ogłoszenie o zakończeniu I ETAPU naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty - docelowo starszy ratownik.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu informuje o zakończeniu I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

Tekst ogłoszenia:
Wyniki I etapu

 

16.08.2019 r.                   

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty - docelowo starszy ratownik.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

Tekst ogłoszenia:
OGŁOSZENIE O NABORZE
Dokumenty do pobrania:
druk nr 1_oświadczenia
druk nr 2_zaświadczenie lekarskie

 

26.03.2019 r.                     

Ogłoszenie o zakończeniu naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty - docelowo Główny Księgowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu informuje o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysty w sekcji finansów (docelowo Główny Księgowy) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

Tekst ogłoszenia:
OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU NABORU

 

 

Ogłoszenie o zakończeniu III ETAPU naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty - docelowo Główny Księgowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu informuje o zakończeniu III etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysty w sekcji finansów (docelowo Główny Księgowy) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

Tekst ogłoszenia:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PO III ETAPIE NABORU

 

18.03.2019 r.                     

 

Ogłoszenie o zakończeniu II ETAPU naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty - docelowo Główny Księgowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu informuje o zakończeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysty w sekcji finansów (docelowo Główny Księgowy) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

Tekst ogłoszenia:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PO II ETAPIE NABORU

 

 

 

13.03.2019 r.                     

 

Ogłoszenie o zakończeniu I ETAPU naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty - docelowo Główny Księgowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu informuje o zakończeniu I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysty w sekcji finansów (docelowo Główny Księgowy) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

Tekst ogłoszenia:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PO I ETAPIE NABORU

 

 

 

25.02.2019 r.                   

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty - docelowo Główny Księgowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w sekcji finansów (docelowo Główny Księgowy) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 08.03.2019.

 

Tekst ogłoszenia:
OGŁOSZENIE O NABORZE
Dokumenty do pobrania:
druk nr 1_oświadczenia
druk nr 2_zaświadczenie lekarskie

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze do korpusu służby cywilnej na stanowisko: starszy specjalista w sekcji Organizacyjno - Kadrowej

Tekst ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

 

Ogłoszenie o zakończeniu naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty - docelowo Główny Księgowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu informuje o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w naborze na stanowisko stażysty w sekcji finansów (docelowo Główny Księgowy) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

Tekst ogłoszenia:
OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU NABORU

 

Ogłoszenie o zakończeniu II ETAPU naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty - docelowo Główny Księgowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu informuje o zakończeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysty w sekcji finansów (docelowo Główny Księgowy) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

Tekst ogłoszenia:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PO II ETAPIE NABORU

 

Ogłoszenie o zakończeniu I ETAPU naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty - docelowo Główny Księgowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu informuje o zakończeniu I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysty w sekcji finansów (docelowo Główny Księgowy) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

Tekst ogłoszenia:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PO I ETAPIE NABORU

 

 

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty - docelowo Główny Księgowy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w sekcji finansów( docelowo Główny Księgowy) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 23.08.2018.

 

Tekst ogłoszenia:
OGŁOSZENIE O NABORZE
Dokumenty do pobrania:
druk nr 1_oświadczenia
druk nr 2_zaświadczenie lekarskie

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
  w Zawierciu, ul. Leśna 12 tel (32)6721516 fax(32)6721616 ,
  e-mail: komenda@kppspzawiercie.pl.)
 2. W Komendzie Powiatowej. Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych st. kpt. Renata Białas (tel. 601501988, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust
  1 lit c, d i e RODO, w tym także w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego
  o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są adekwatnie do celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy oraz przepisów kancelaryjnych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

SKARGI I WNIOSKI

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu lub upoważniony Z- ca  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w  sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w każdy poniedziałek od godziny                16:00 do 18.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP tel. (32)6721733

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno- Kadrowa codziennie od  poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Telefon kontaktowy 0326721733

 

Skargi i wnioski można składać:

 

·         Listownie - na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
ul. Leśna 12

42-400 Zawiercie

 

·         Osobiście -, w Sekretariacie przy ul. Leśna 12 Codziennie w godz. od 7.30 -15.30

 

·         Za pośrednictwem: e P UAP; /KPPSPZawiercie/SkrytkaESP

 

·         Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

na adres: komenda@kppspzawiercie.pl z zaznaczeniem

w tytule „Skarga"; lub „Wniosek"

Faksem na numer: (32) 6721616 wew. 305

 Ustnie do protokołu:

Po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno- Kadrową

tel. (32)6721733

 

WAŻNE!

Skarg i wniosków nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinien zawierać:

1.    Imię i nazwisko wnoszącego.

2.    Dokładny adres do korespondencji

 

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

 

 

PETYCJE

 

Osoby i' podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014, poz. 1195), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej :

 

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

 

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195).

 

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

 

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

1.    Zmiany przepisów prawa.

2.    Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.

3.    Życia zbiorowego.

4.    Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

 

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta /Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawiercie W przypadku braku właściwości, Komenda Powiatowa PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust 1.)

 

Elementy składowe petycji reguluje Art. 4.

 

Petycja powinna zawierać:

 

1.    Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).

2.    Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.

3.    Tytuł petycji.

4.    Wskazanie adresata petycji.

5.    Wskazanie przedmiotu petycji.

6.    Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).

7.    Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

 

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody), Komenda Miejska/Powiatowa PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

 

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Petycje można składać:

·         Listownie - na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
ul. Leśna 12

42-400 Zawiercie....

 

·         Osobiście -, w Sekretariacie przy ul. Leśna 12. Codziennie w godz. od 7.30 -15.30

·         Za pośrednictwem: e P UAP; /KPPSPZawiercie/SkrytkaESP

·         Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: komenda@kppspzawiercie.pl z zaznaczeniem

w tytule „ Petycja”

 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W roku 2017 do Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu nie wpłynęła żadna petycja.

 

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:9141
Treść wprowadził(a): Łągiewka Artur, 2019-09-23 13:50:18
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-09-20 07:50:07