Strona archiwalna - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu


KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU

 

Funkcja:  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
Imię i nazwisko:  bryg. mgr inż. Artur Łągiewka
Telefon: sekretariat: +48 32 672 18 25
Telefon: centrala: +48 32 672 16 15, +48 32 672 16 16 wew. 301
Fax: centrala: +48 32 672 16 15, +48 32 672 16 16

 

Godziny przyjęć interesantów: piątek w godz. od 13:30 do 15:30
Kompetencje i zadania Komendanta Powiatowego PSP

 

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAWIERCIU

 

Funkcja:  Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
Imię i nazwisko:  bryg. mgr inż. Łukasz Osikowicz
Telefon: centrala: +48 32 672 16 15, +48 32 672 16 16 wew. 303
Fax: centrala: +48 32 672 16 15, +48 32 672 16 16
   

Godziny przyjęć interesantów: piątek w godz. od 13:30 do 15:30
Kompetencje i zadania Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP