Strona archiwalna - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej w Zawierciu realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (DZ. U. z 2019 poz. 1696) przekazuje dane koordynatora wyznaczonego do spraw dostępności: 

Koordynator ds. w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno - komunikacyjnej

asp. Michał Pucek

Telefon: (32) 672 16 15

email: komenda@kppspzawiercie.pl