Strona archiwalna - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

Majątek Komendy

 

  1. Majątek Komendy Powiatowej stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
     
  2. Komenda powiatowa prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.